FC Lahdelle sakkoja turvallisuusmääräysten rikkomisesta

Julkaistu

  Palloliiton kurinpitovaliokunta on määrännyt FC Lahdelle 1 000 euron sakon 25.7. pelatun Veikkausliigan ottelun FC Honka - FC Lahti tapahtumista. 

  Ottelun 17. minuutilla FC Hongalle tuomittiin rangaistuspotku FC Lahden maalivahdin rikottua Hongan Juan Alegriaa rangaistusalueella. Erotuomariraportin mukaan Hongan pelaajat lähestyivät tämän jälkeen erotuomaria, sillä heidän mukaansa Alegrialle oltiin huudeltu rasistisia huutoja tilanteen jälkeen huollon yhteydessä. Hongan pelaajan mukaan FC Lahden kannattajat olivat huutaneet apinahuutoja. Ottelun erotuomari myöntää kuulleensa epäasiallista huutelua ja ääntelyä, "jonka voi varmaan tulkita rasistiseksi". Erotuomari kysyi Alegrialta, oliko hän kuullut itse jotakin, mutta Alegria vastasi kieltävästi. 

  Rangaistuspotkun vetämisen jälkeen Hongan taustahenkilöt olivat ilmoittaneet, etteivät jatka ottelua, mikäli rasistinen huutelu jatkuu. Erotuomari kertoo keskustelleensa Hongan joukkueenjohtajan kanssa, jonka jälkeen kuulutettiin Palloliiton protokollan mukainen rasisminvastainen viesti. 

  Ottelun delegaattien raportin mukaan vierasjoukkueella ei ollut omia järjestyksenvalvojia matkassa. Delegaattien mukaan muutama Lahden kannattajakatsomossa muutama katsoja oli käyttäytynyt asiattomasti. Tilanne tarkastettiin ottelun puoliajalla turvapäällikön ja poliisin kanssa ja poliisi oli todennut, että tilanteessa ei varsinaisesti ole esiintynyt rasismin tuntomerkkejä, mutta sen sijaan todella huonoa käyttäytymistä. Yksi Lahden kannattaja ylitti turva-aidan Lahden tasoittaessa pelin, ja hänet saatettiin viranomaisten haltuun. Delegaattien raportin mukaan muita ongelmia ei esiintynyt. 

  FC Lahti korostaa vastineessaan, että sillä on nollatoleranssi rasismiin ja että seura on sitoutunut niin Suomen Palloliiton, UEFA:n kuin FIFA:nkin rasisminvastaiseen ohjelmaan. FC Lahden mukaan joukkue ja taustajoukot ovat koko seuran toiminnan ajan edustaneet monikulttuurisia arvoja ja seura on kaikessa viestinnässään toiminut tämän mukaisesti. 

  FC Lahti huomauttaa vastineessaan, että rasismiepäilyyn viitannut tilanne tarkistettiin puoliajalla videolta, eikä rasismin tuntomerkkejä havaittu. Seura myöntää, että pieni osa joukkueen kannattajista on todennäköisesti syyllistynyt rangaistuspotkutuomion yhteydessä huonoon käytökseen, muttei kuitenkaan rasistiseen käytökseen. FC Lahden mukaan sitä tulisi rangaista mahdollisesti ainoastaan kannattajan turva-aidan ylittämisestä, mutta ei epäillystä rasistisesta käyttäytymisestä, koska siitä ei ole seuran mukaan näyttöä. 

  FC Lahti kertoo pyrkivänsä selvittämään turva-aidan ylittäneen henkilön henkilöllisyyden ja estämään tämän pääsyn loppukauden otteluihin. Seura kertoo toimivansa samalla tavalla kannattajiensa hillitsemiseksi myös jatkossa, mikäli häiriökäyttäytymistä esiintyy. 

  FC Honka ilmoitti kurinpidolle, ettei se anna asiassa vastinetta. 

  1 000 euron sakot 

  Oikeusturvanäkökohdat edellyttävät, että rasistisina pidettävien ilmausten kirjoa ei perusteettomasti ja ilman näyttöä rasistisesta motiivista laajenneta ilmauksiin, jotka eivät ole rasistisia. Kurinpitovaliokunta toteaa asiassa jääneen näyttämättä FC Lahden kannattajien huutojen kohdistuminen Alegriaan rasistisista syistä. Kurinpitovaliokunta katsoo tässä tapauksessa, etteivät kannattajien huudot ainakaan ilman muita rasismiin viittaavia sanoja, ilmeitä, eleitä tai tekoja viittaa nimenomaan esimerkiksi huutojen kohteen ihonväriin, syntyperään tai etniseen alkuperään eivätkä siksi ole tulkittaviksi rasistisiksi tapauksen olosuhteissa. Tätä kantaa tukee se seikka, että vastaavaa asiatonta huutelua kohdistettiin FC Lahden kannattajien toimesta myös FC Hongan valkoihoiseen pelaajaan rangaistuspotkutilanteessa. Kurinpitovaliokunta huomauttaa myös, että ottelun erotuomari, delegaatit taikka paikalla ollut poliisipartio ei ole pitänyt kuulemiansa FC Lahden kannattajien huutoja ja metelöintiä ainakaan ilmeisen rasistisena.

  Asiassa on näytetty, että Alegria on joutunut useiden epäasiallisten huutojen kohteeksi. Solvaaminen on ollut asiatonta ja ylittänyt tyyliltään ja sisällöltään sen, mitä jalkapallokatsomossa voidaan pitää sallittuna. FC Lahden kannattajien huutelua on pidettävä turvallisuusmääräysten 4.1.5 kohdassa kiellettynä herjaavana käytöksenä. Kannattajien käytös rikkoo myös turvallisuusmääräysten kohdan 4.1.3 mukaisen asiallisen käytöksen vaatimusta.

  Ottelun delegaattien raportin mukaan FC Lahden kannattaja on kesken ottelun kiivennyt kentän turva-aidan yli kentälle. FC Lahti on myöntänyt tapahtuman ja kertonut pyrkivänsä selvittämään kyseisen kannattajansa henkilöllisyyden. 

  Koska FC Lahti on ankarassa vastuussa kannattajiensa käytöksestä, voidaan sille määrätä rangaistus turvallisuusmääräysten rikkomisesta. Jos FC Lahden kuitenkin katsotaan tehneen kaiken tarpeellisen häiriöiden estämiseksi tai niihin puuttumiseksi, voidaan se ottaa huomioon lieventävänä seikkana rangaistuksen määrää harkittaessa.

  Saadun selvityksen perusteella FC Lahden kannattajat ovat asiattomasti herjanneet ja häirinneet kotijoukkueen pelaajaa. FC Lahti ei ole vastineessaan esittänyt toimia, joilla se olisi pyrkinyt reagoimaan kannattajiensa häiriökäyttäytymiseen. Sen sijaan FC Lahti on todennut sillä olevan nollatoleranssin rasismiin ja että se on sitoutunut Veikkausliigan, Palloliiton, UEFAn ja FIFAn rasisminvastaiseen ohjelmaan. Lisäksi FC Lahti on kertonut edustavansa monikulttuurisia arvoja. Tätä voidaan pitää asiassa rangaistusta lieventävänä seikkana. Kurinpitovaliokunta toteaa sille toimitetun videomateriaalin perusteella, että jotkut FC Lahden kannattajista ovat ottelussa pyrkineet puuttumaan muiden vierasjoukkueen kannattajien käyttäytymiseen ja yrittäneet saada heitä lopettamaan asiattoman käyttäytymisensä, mitä on asiassa pidettävä rangaistusta lieventävänä seikkana.

  FC Lahti on vastineessaan myöntänyt sen kannattajan ylittäneen kentän turva-aidan ja poistuneen kentälle. FC Lahti ei ole tuonut esiin toimenpiteitä, joilla se on pyrkinyt ennaltaehkäisemään kuvatun kaltaista häiriökäyttäytymistä kannattajiensa keskuudessa. Sen sijaan FC Lahti on todennut pyrkivänsä tunnistamaan häiriökäyttäytymiseen syyllistyneen kannattajansa ja estämään tämän pääsyn loppukauden otteluihin. Tätä voidaan pitää asiassa rangaistusta lieventävänä seikkana.

  FC Lahden ennakoivat ja reaktiiviset toimet eivät ole olleet riittäviä järjestyshäiriöiden estämiseksi sen kannattajien keskuudessa. Näin ollen perusteita rangaistuksen määräämättä jättämiselle ei ole.

  Kurinpitovaliokunta pitää aikaisemman ratkaisukäytännön mukaisena ja FC Lahden menettelyn moitittavuuteen nähden oikeasuhtaisena seuraamuksena 1.000 euron sakkorangaistusta.

  Koska FC Honka on ottelun järjestäjänä ankarassa vastuussa ottelun järjestyshäiriöistä, voidaan sille määrätä rangaistus turvallisuusmääräysten rikkomisesta. Jos FC Hongan kuitenkin katsotaan tehneen kaiken tarpeellisen häiriöiden estämiseksi tai niihin puuttumiseksi, voidaan se ottaa huomioon lieventävänä seikkana rangaistuksen määrää ja laatua harkittaessa. Rangaistusta arvioidessaan kurinpitovaliokunta ottaa huomioon, että kotijoukkueen on lähes mahdotonta puuttua ennalta kaikkeen huuteluun.

  FC Honka ei ole toimittanut asiassa vastinetta eikä siis selvittänyt esimerkiksi järjestyksenvalvonnan järjestämistä ottelussa. Delegaattien raportin sekä kurinpitovaliokunnalle toimitetun videomateriaalin perusteella ottelun järjestyksenvalvojat ovat kuitenkin saaneet kentän turva-aidan ylittäneen vierasjoukkueen kannattajan kiinni ripeästi ja luovuttaneet tämän viranomaisten haltuun. Seikkaa on asiassa pidettävä rangaistusta lieventävänä. Järjestyksenvalvojilla on lisäksi ollut ottelun ajan häiriötön näkö- ja kuuloyhteys FC Lahden häiriötä aiheuttaneisiin kannattajiin, ja järjestyksenvalvojat ovatkin kyenneet esimerkiksi tallentamaan videolle kannattajien häiriökäyttäytymistä. Kurinpitovaliokunta huomauttaa kuitenkin, että erotuomariraportin mukaan siitä, kun ottelun kuuluttajia on ensimmäisen kerran pyydetty lukemaan asiattomiin huuteluihin puuttuva kuulutus, on itse kuulutuksen lukemiseen kulunut useita minuutteja. Kurinpitovaliokunta pitää erotuomariraportin tavoin näin pitkää aikaa varsin hitaana reagointina vierasjoukkueen kannattajien asiattomaan käyttäytymiseen, joskin reagointitapa sinänsä on ollut asianmukainen.  

  Kurinpitovaliokunta pitää FC Hongan toimintaa ottelussa asianmukaisena ja turvallisuusmääräysten mukaisena. Näin ollen FC Hongan ei voida katsoa laiminlyöneen velvollisuuksiaan.