JäPS:lle ei rangaistusta JäPS-VJS -ottelun tapahtumista

Julkaistu

  • Jalkapallosarjat

Palloliiton kurinpitivaliokunnan puheenjohtaja on käsitellyt 18.5.2019 pelatussa Kakkosen ottelussa JäPS-VJS ilmenneen välikohtauksen.

Ottelun erotuomarin Joona Mannisen laatiman raportin mukaan kotijoukkue sai 19. minuutilla kulmapotkun, jonka yhteydessä Manninen kuuli katsomosta useaan otteeseen ”banaani”-huutoja. Huudot tulivat penkereeltä JäPS:n hyökkäysalueen puolelta. Tuomari ei osannut sanoa kenelle tai mihin huuto kohdistui, mutta raportin mukaan ainoastaan vierasjoukkueella oli kentällä ulkomaalaistaustainen pelaaja, johon huutelu olisi voinut kohdistua. 

 

Manninen pysäytti pelin saadakseen viestin rasistisista huudoista tekniselle alueelle ja sitä kautta kuuluttamoon. Manninen välitti viestin mikrofonien välityksellä avustavalle erotuomarille. Tämän jälkeen peliä jatkettiin kulmapotkulla, eikä raportin mukaan muita järjestyshäiriöitä myöhemmin ilmaantunut.

 

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja toteaa, että on riidatonta, että ottelun yleisön joukosta on huudettu ”banaani”-huutoa useaan kertaan. Esikysymyksenä on ratkaistava, onko huudoissa ollut kyse rasistisesta tai muulla tavoin turvallisuusmääräysten perusteella kielletystä huutelusta.

 

Huutelija on myöntänyt yksittäiset ”banaani”-huudot, mutta todennut niiden kohdistuneen VJS:n täyskeltaisiin peliasuihin. Järjestyksenvalvoja on puuttunut huuteluun ja puhuttanut kyseistä henkilöä.

 

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja toteaa, että Palloliiton säännöissä tarkoitetuksi rasistiseksi käytökseksi voidaan katsoa pelaajan tai muun henkilön loukkaava nimittely ilmauksilla, jotka liittyvät esimerkiksi hänen rotuunsa, ihonväriinsä, syntyperäänsä tai kansalliseen tai etniseen alkuperäänsä.

 

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja on tietoinen, että monissa ulkomaisissa jalkapalloliigoissa on annettu rangaistuksia, kun kannattajat ovat apinan ääniä imitoimalla ja banaaneita kentälle heittämällä verranneet tummaihoisia pelaajia apinoihin. Tässä asiassa ei kuitenkaan ole kyse vastaavanlaisesta menettelystä, vaan ainoastaan ”banaani”-huudoista.

 

Asiassa ei ole tullut ilmi, että huutelija olisi kyseisellä ilmauksella tarkoittanut viitata pelaajan etniseen alkuperään. Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja katsoo, että ”banaani”-huuto ei ainakaan ilman muita rasismiin viittaavia sanoja, ilmeitä, eleitä tai tekoja viittaa nimenomaan esimerkiksi henkilön syntyperään tai etniseen alkuperään. Kyseinen sana voi viitata, kuten tässä tapauksessa, joukkueen peliasujen väriin.

 

Kaikenlainen rasismi on jalkapallossa tuomittavaa. Oikeusturvanäkökohdat kuitenkin edellyttävät, että rasistisina pidettävien ilmausten kirjoa ei perusteettomasti laajenneta ilmauksiin, jotka eivät suoranaisesti ole rasistisia. Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja yhtyy JäPS:in näkemykseen siitä, että ”banaani”-huudot eivät ainakaan käsiteltävänä olevan tapauksen olosuhteissa ole rasistisia huutoja.

 

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että kyseisissä huudoissa olisi ollut rasistista tarkoitusta. Huudot eivät myöskään olleet herjaavia tai muutoin hyvän tavan vastaisia. Lisäksi JäPS:in voidaan katsoa toimineen ottelussa turvallisuusmääräysten mukaisesti, sillä järjestyksenvalvoja on puuttunut tilanteeseen asian selvittämiseksi.

 

Näin ollen JäPS:in ei voida katsoa laiminlyöneen velvollisuuksiaan, eikä kurinpitolautakunnon puheenjohtaja määrää päätöslauselmassaan JäPS:lle rangaistusta.