KuPS:lle ei rangaistusta P20 SM-ottelun KuPS-HJK tapahtumista

Julkaistu

  • Jalkapallosarjat

Syyskuun 7. päivänä pelatun P20 SM-ottelun KuPS-HJK osalta on julkisuudessa nähty uutisointia katsomosta tulleesta HJK:n pelaajaan kohdistuneesta huutelusta. Palloliiton kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja on käsitellyt tapahtumat ja päätöksen mukaan KuPS:lle ei määrätä rangaistusta.

Raporttien ja selvitysten pohjalta on näytetty ja siten riidatonta, että katsoja on huudellut epäasiallisesti HJK:n pelaajaa kohtaan ottelun aikana. Katsojan ja pelaajan välillä ilmeni molemminpuolista huutelua ottelussa. Katsoja poistui KuPS:n valmennusjohdon kehotuksesta ottelusta.

HJK on esittänyt, että HJK:n pelaaja on kokenut häneen kohdistetut huudot rasistisina. Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja toteaa, että Palloliiton säännöissä tarkoitetuksi rasistiseksi käytökseksi voidaan katsoa pelaajan tai muun henkilön loukkaava nimittely ilmauksilla, jotka liittyvät esimerkiksi hänen rotuunsa, ihonväriinsä, syntyperäänsä tai kansalliseen tai etniseen alkuperäänsä.

Ottelun erotuomari ja avustava erotuomari eivät ole kuulleet huutelun sisältöä eikä huutelun sisällöstä ole toimitettu tarkempaa selvitystä kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan arvioitavaksi myöskään seurojen tai pelaajan taholta. Asiassa annetun selvityksen perusteella kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja katsoo näin ollen jääneen näyttämättä, että kyseisissä katsojan huudoissa olisi ollut rasistista tarkoitusta.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja lisäksi toteaa, ettei myöskään pelaajan huudoista ole esitetty selvitystä. Pelaaja on kuitenkin selvästi osallistunut kärkevään dialogiin katsojan kanssa.

KuPS:n voidaan katsoa toimineen ottelussa turvallisuusmääräysten mukaisesti, sillä KuPS:n valmennusjohto on puuttunut katsojan huuteluun asian selvittämiseksi ja kehottanut katsojaa poistumaan ottelusta asiattoman käytöksen jatkumisen estämiseksi. KuPS rauhoitteli tilanteessa myös pelaajaa.

Kokonaisuutena arvioiden kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja katsoo, että KuPS ja sen valmennusjohto ovat toimineet tilanteessa asianmukaisesti. KuPS on myös jälkitoimillaan osoittanut suhtautuvansa vakavasti rasismiin ja epäasialliseen käytökseen. KuPS:n ei näin ollen voida katsoa laiminlyöneen velvollisuuksiaan.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja toteaa yhteenvetona, että KuPS ei ole syyllistynyt rangaistavaan menettelyyn eli erityisesti Palloliiton turvallisuusmääräysten rikkomiseen.