Päivitä seuran yhteystiedot Pelipaikkaan

Julkaistu

  • Seuratoiminta

Seurojen tulee jatkossa päivittää seuran yhteystiedot Pelipaikkaan sekä rekisteröidä seuran toimihenkilöt (esim. seuran puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja).

Yhteystietojen päivittäminen ja toimihenkilöiden rekisteröiminen on välttämätöntä, jotta Palloliitto pystyy viestimään seurojen suuntaan tehokkaasti ja suoraan oikeille kohderyhmille. Esimerkkinä tästä on EU:n uuden tietosuoja-asetuksen edellyttämän tietojenkäsittelysopimuksen solmiminen seuran ja Palloliiton välillä: jotta sopimus voidaan toimittaa seuran allekirjoitettavaksi vaaditaan seuralta ajantasaiset yhteystiedot oikealta henkilöltä.

Seuran yhteystiedoissa oleva sähköpostiosoite toimii jatkossa sähköisessä viestinnässä seuran virallisena postinsaajana. Pelipaikassa seuran pääkäyttäjä pääsee päivittämään seuran yhteystietoja "Seurani"-välilehden alta:

Seuran yhteystietojen lisäksi seurojen tulee rekisteröidä jatkossa seuran toimihenkilöt. Tällaisia rooleja on esimerkiksi seuran puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö sekä markkinointi-/viestintäpäällikkö. Toimihenkilörooli on voimassa kalenterivuoden loppuun asti eli samalla tavalla kuin muutkin Pelipaikassa tehtävät rekisteröinnit. Toimihenkilöiden rekisteröinnit tulee siis uudistaa vuosittain, mikä puolestaan varmistaa, että tiedot pysyvät ajan tasalla.

Seura voi rekisteröidä toimihenkilöitä Pelipaikassa tai henkilö voi itse hakea toimihenkilöroolia (jonka seura vahvistaa järjestelmässä). Alta löytyy ohjeita, kuinka toimihenkilöitä rekisteröidään Pelipaikassa.

Ohje kuinka seura lisää uusia toimihenkilöitä >>
Ohje kuinka seura lisää toimihenkilön toisesta roolista >> (tilanteissa, joissa henkilöllä on jo PalloID ja hän toimii toisessa seurassa esim. pelaajana)
Ohje kuinka henkilö itse lisää itselleen toimihenkilöroolin >> (huom. valitse ”Lisää seuratoimihenkilö”)

  • pelipaikka