Palloliitto tukee seuroja kolmen miljoonan kokonaistukipaketilla

Julkaistu

  • Seuratoiminta

Palloliiton hallitus päätti maanantain ylimääräisessä kokouksessaan kolmen miljoonan suuruisesta kokonaistukipaketista taloudelliseen ahdinkoon koronapandemian vuoksi ajautuneille seuroilleen.

Turvatakseen toimintansa jatkuvuuden monet seurat ovat olleet pakotettuja lomauttamaan henkilöstönsä. Tilanteen kestosta on epävarmuutta ja seurojen tulevaisuus on uhattuna nopeista ja raastavista talouden sopeuttamistoimista huolimatta.

Nyt seuroille myönnettävä kolmen miljoonan euron suuruinen kokonaistukipaketti koostuu sekä suorista taloudellisista että epäsuorista tuen muodoista.

Osana kokonaisuutta miljoonan euron suora erityisavustus seuroille

Osana kolmen miljoonan kokonaistukipakettia Palloliiton hallitus päätti jakaa yhden miljoonan euron suuruisen ylimääräisen avustuksen jäsenseuroilleen lieventääkseen koronapandemian akuuttivaiheen haittoja seuroille.

Hallitus korosti, että ylimääräinen miljoonan euron erityisavustus ei itsessään ratkaise seurojen ongelmia, mutta kaikki mahdolliset keinot seurojen tukemiseksi tulee tilanteessa käyttää.

Miljoonan euron suuruisen ylimääräisen seuratuen kriteereistä, avustusprosessista ja avustusten käyttökohteesta tullaan julkaisemaan menettelyohje seuroille 3. huhtikuuta mennessä. Avustukseen ovat oikeutettuja seurat, joilla on päätoimisia työntekijöitä. Tällaisia seuroja on Suomessa 152 ja näissä seuroissa työskentelee 661 päätoimista työntekijää.

Koska seuroja on strategian mukaisesti kannustettu päätoimisuuden mahdollistamiseen, myös miljoonan euron erityisavustus halutaan kohdentaa juuri näille seuroille. Pelaajakehityksen perustyö tehdään suomalaisissa seuroissa ja sen työn tekevät osaavat ja koulutetut valmentajat, joiden toimeentuloa halutaan tukea ja turvata kaikin keinoin myös hätätilassa.

Lisäksi Palloliitto odottaa parhaillaan Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) päätöstä erityisavustushakemukseen, mutta tämän tuen suuruudesta tai aikataulusta ei ole toistaiseksi saatu päätöstä, vaikka vuoropuhelu on tiivistä ja vaikuttamistyö ministeriön suuntaan käynnissä. 

Seuratoiminnan tulevaisuuden turvaamiseksi Palloliitto kuten koko liikunnan ja urheilun sektori tarvitsee omien toimiensa tueksi OKM:n taloudellista tukea, jotta jalkapallon seuratyön toimintaedellytykset Suomessa turvataan pitkällä aikavälillä. OKM:n mahdollinen tuleva tuki käytetään seurojen hyväksi, kun sen suuruus ja aikataulu selviävät. 

Muut tukitoimenpiteet

Osana kokonaispakettia Palloliiton hallitus päätti myös kilpailu- ja sarjamaksujen hinnoittelun muutoksesta. Toimintavuodelle suunniteltuja kilpailuja ja tapahtumia jää koronapandemian vuoksi toteutumatta ja sitä kautta syntyvät säästöt kaikille jäsenseuroille ovat kokonaisuudessaan noin miljoonaa euroa. 

Lisäksi päätettiin miljoonan euron suuruisen lainan myöntämisestä Jalkapalloliiga ry:lle eli Veikkausliigalle sen jäsenseurojen toimintaedellytysten turvaamiseksi poikkeusaikana.

Edellä esitettyjen toimien lisäksi Palloliitto tarjoaa maksutonta ja laajamittaista etäkoulutusta valmentajille ja seuratoimijoille ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi poikkeusaikana.

Kolmen miljoonan taloudellisen tukipaketin ja laajamittaisen etävalmennuskoulutuksen lisäksi seuroja tuetaan jatkossakin vahvasti viestinnällä, neuvonnalla ja ohjeistuksilla koronapandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden ja niiden seurauksien minimoimiseksi.

Palloliitossa käynnistyvät yt-neuvottelut

Hallitus päätti käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista lomautustarpeista johtuen poikkeustilanteen aiheuttamasta työn vähenemisestä. Toteutuessaan lomautukset olisivat kestoltaan enintään 90 päivää.

Lisäksi hallitus päätti Palloliiton sisäisistä säästötoimenpiteistä koronapandemian johdosta. Säästöjä syntyy muun muassa peruuntuneiden maaottelutapahtumien kautta.

Jalkapallotoiminnan keskeytys jatkuu

Hallitus päätti myös jalkapallotoiminnan keskeytyksen jatkamisesta ainakin 13.5. saakka. Päätöksessä seurataan Valtioneuvoston linjauksia. Kilpailutoiminta on arvion mukaan mahdollista aloittaa noin kahden viikon kuluttua siitä, kun joukkuetoiminta käynnistyy.

Lisäksi hallitus päätti siirtää 16.5. pidettäväksi aiotun Seurojen Kokouksen elokuulle, alustavana päivämääränä 7.-8.8.

Seuraparlamentin kevätkokous puolestaan päätettiin pitää etäkokouksena perjantaina 22.5. Seuraava Palloliiton hallituksen kokous pidetään etäkokouksena 27.4.

  • Palloliitto
  • korona