Strategiablogi: Strategian neljä valintaa ja buffetpöytä

Julkaistu

  • Seuratoiminta

Suomalaisen jalkapallon strategian tekeminen on kuin buffetpöydässä asioiminen. On valittava valtavasta määrästä vaihtoehtoja toimiva kokonaisuus, kirjoittaa Palloliiton kehityspäällikkö Veli-Matti Rinnetmäki.

Suomalaisen jalkapallon strategia tehdään koko jalkapalloperheelle. Kun laaditaan yksi strategia hyvin monenlaisille toimijoille, lopputulos on ymmärrettävästi varsin laaja kattaus. Poisvalinta on kivuliasta, ja samalla on säilytettävä balanssi siinä, ettei strategia keikahda edistämään vain tietynlaista jalkapallotoimintaa. Jalkapalloperheenä emme halua kehittää vain huippujalkapalloa muttemme myöskään vain ruohonjuurijalkapalloa. Me haluamme edistää jalkapalloa sen eri ulottuvuuksissa, sillä  kaikki ulottuvuudet ovat sidoksissa toisiinsa. 

Strategia on valintojen tekemistä. Se on niiden asioiden etsimistä ja löytämistä, jotka riittävän laajasti koetaan satsaamisen arvoiseksi. Toinen ilmeinen vaatimus on, että valittuihin asioihin satsaamisen voidaan perustellusti katsoa tuottavan vaikuttavan tuloksen kokonaisuuden ja strategian vision kannalta. Strategian laatiminen on onnistunut, jos valtaosa löytää siitä itselleen tärkeitä asioita ja haluaa kääriä hihat. Silloin valtaosa todennäköisesti myös vie pientä jalkapallomaatamme omassa arjessaan tehokkaasti samaan suuntaan. Lopulta strategiaa voidaan arvioida tietysti vasta jälkikäteen suhteessa sen lupausten toteutumiseen. 

Nyt julkaistu suomalaisen jalkapallon strategia valinnat kutsuvat jalkapalloperheen seurat ja niiden toimijat kehittämään omaa toimintaansa. Palloliiton tehtävä on tarjota tähän tukea ja tehdä oma osansa kehittymisestä.  

Strategia tiivistyy neljään valintaan, jotka määriteltiin yhdessä seurakentän osaajien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Valintojen sisällöt ohjaavat Palloliiton seuroille tarjottavien palveluiden ja tuen kehittämistyötä ja fokusta. Parhaimillaan seurojen oman toiminnan kehittäminen on synkronissa näiden palveluiden kanssa. 
 
Seuraavassa on esitelty kaikki 4 strategian valintaa: 

Valinta 1: Urheilijana kasvaminen toiminnan lähtökohtana 

Urheilun ihanteet kuten rohkeus, sinnikkyys ja toisten kunnioittaminen toimivat sekä kentällä että elämässä. Ne ovat urheilijan kasvua tukevan jalkapallo- ja futsaljoukkuetoiminnan tunnusmerkkejä. Lisäksi tarvitaan ympäristö, jossa urheilun ilo, vaatimustaso ja kilpailullisuus ovat tasapainossa. Tässä onnistumisen kannalta kaikkein kriittisintä on valmentajien osaaminen.     

Valinta 2: Tavoitteellisesti johdetut verkottuneet seurat 

Suomalaisen jalkapallon ja futsalin menestys ja hyvinvointi syntyy elinvoimaisista seuroista. Elinvoimainen seura on tavoitteellisesti johdettu. Seurajohdolla tulee olla selkeä näkemys, mitä seura on, mitä se ei ole ja mitä se tavoittelee. Tällainen seura voi kurottaa sitä vahvistaviin seurayhteistyöverkostoihin ja olla pelaajilleen yhä parempi ympäristö. Rohkeasti omaa tarinaansa toteuttavat seurat ovat kiinnostavia yhteisöinä ja kuntien sekä yritysten kumppaneina. 

Valinta 3: Suurin laji kentällä ja sen ulkopuolella 

Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji kaikilla mittareilla. Suomessakin lajin asema on vahva, mutta kasvun mahdollisuuksia on edelleen. Jalkapallo eri muodoissaan voi olla nykyistäkin laajemmin harrastettu laji, koskettaa ja sytyttää yhä useampia ihmisiä sekä olla entistä isompi puheenaihe. Erityinen kasvualue on tyttöjen ja naisten osallistuminen toimintaan eri rooleissa. Lajin elinvoima tarvitsee tuekseen myös vetovoimaista, suurta yleisöä kiinnostavaa huippujalkapalloa. 

Valinta 4: Kehittyvä Seurojen Palloliitto 

Seurojen Palloliiton organisaatiouudistuksen ensimmäisessä vaiheessa kuluneella strategiakaudella Palloliitto yhdistyi yhdeksi organisaatioksi. Toisessa vaiheessa on varmistettava, että uuden Palloliiton yhteispeli seurojen kanssa syvenee entisestään. Tämä tarkoittaa palvelujen kehittämistä läheisessä yhteistyössä seurojen kanssa ja seurojen tukemista onnistumaan tehtävissään. Palloliiton oman henkilöstön osaamista sekä toiminnan laatua ja tehokkuutta kehitetään edelleen. 

Veli-Matti Rinnetmäki 
Kehityspäällikkö