Suomalaisen jalkapallon strategia vuosille 2020–24 hyväksyttiin seurojen kokouksessa

Julkaistu

  Seurojen kokous kokoontui historialliseen ensimmäiseen kokoukseensa Turussa lauantaina 8.8.2020. Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys suomalaisen jalkapallon ja futsalin toimintastrategiaksi vuosille 2020–24.

  Suomalaisen jalkapallon ja futsalin strategia vuosille 2020–24 hyväksyttiin seurojen kokouksen toimesta lauantaina 8.8.2020 Turussa. 

  Toimintastrategian valmisteluun osallistutettiin erittäin laajasti jalkapallotoimijoita. Erityisesti seuroja, mutta myös muita sidosryhmiä, kuultiin lukuisissa eri foorumeissa, teemaryhmissä ja pienryhmähaastatteluissa. Myös strategian toteuttaminen pohjautuu vahvasti seurojen, Palloliiton ja koko suomalaisen jalkapalloperheen yhteistyöhön.

  Jalkapalloa jokaiselle

  Suomalaisen jalkapallon vuosien 2020–24 strategian missio on ”Jalkapalloa jokaiselle”. Jalkapallo on kaikille mahdollista, se tekee kaikille hyvää ja on kaikille turvallista. 

  Osallistuminen toimintaan kentällä ja sen ulkopuolella on mahdollista jokaiselle – tulotasosta, iästä, sukupuolesta, fyysisistä rajoitteista ja asuinpaikasta riippumatta. Tarjolla on erilaisia polkuja, ja Suomesta voi ponnistaa aina lajin absoluuttiselle huipulle asti. 

  Pelikentällä kaikki ovat yhdenvertaisia, ja erilaisuus antaa voimaa. Jalkapallo on kaikkien peli, ja sen on oltava kaikille turvallinen. Jalkapalloperhe edistää tasa-arvoista ja kunnioittavaa käyttäytymistä kentällä ja sen ulkopuolella.

  Menestyvä jalkapallomaa - hyvinvoinnin kasvattaja

  ”Menestyvä jalkapallomaa - hyvinvoinnin kasvattaja” visiossa kaikille pelaajille on tarjolla laadukas pelaajapolku seurasta ja sukupuolesta riippumatta. Suomi on jalkapallokoulutuksen huippumaa, jossa on osaavat valmentajat ja seuratoimijat. 

  Elinvoimaiset seurat ovat kestävä pohja lajin kehittymiselle ja hyvinvoinnille. Jalkapallo on vetovoimainen harrastus, jota voi pelata monin eri tavoin läpi elämän.

  Strategian päävalinnat 

  Strategian neljä päävalintaa ovat: 

  • Urheilijana kasvaminen toiminnan lähtökohtana 
  • Tavoitteellisesti johdetut verkottuneet seurat 
  • Suurin laji kentällä ja sen ulkopuolella  
  • Kehittyvä Seurojen Palloliitto

  Strategiamme kiteytyy neljään valintaan. Ensinnäkin panostamme siihen, että pelaajat saavat tarvitsemansa tuen kasvulleen urheilijoina. Kunkin yksilön omista lähtökohdista tapahtuva urheilijana kasvaminen antaa eväitä niin kentälle kuin elämään. Urheilijana kasvamisessa tärkeää on valmentajien osaaminen, jota pyrimme kehittämään monipuolisesti.

  Toiseksi haluamme auttaa seuroja kehittymään entistä elinvoimaisemmiksi. Elinvoimainen seura on tavoitteellisesti johdettu ja taitavasti verkottunut. 

  Tuemme seuroja mm. kehittämällä seurajohdon osaamista ja edistämällä seurayhteisöjen rakentumista. Autamme seuroja myös löytämään hedelmällisiä tapoja tehdä yhteistyötä kuntien ja yritysten kanssa. 

  Kolmanneksi haluamme olla suurin ja vaikuttavin lajiliitto Suomessa. Varsinkin tyttöjen ja naisten osallistumista on pyrittävä lisäämään kaikilla tasoilla. Avainasemassa lajin kasvulle on huippujalkapallon kiinnostavuus, johon panostamme strategiakaudella esimerkiksi yleisö- ja fanikokemusta kehittämällä. 

  Neljänneksi varmistamme yhdistyneen Palloliiton toiminnan laadun ja tehokkuuden erityisesti teknologiaa hyödyntäen. Seurojen Palloliitto -uudistuksen aikana osoitimme jalkapalloperheessä hyvää yhteishenkeä vaikeissakin päätöksentekotilanteissa. On tärkeää, että seurat ovat jatkossakin aktiivisia Palloliiton eri päätöksentekoelimissä. 

  Uskon, että strategiamme tukee hyvin visiomme toteutumista. Lopulta onnistuminen kiteytyy kuitenkin toimeenpanoon, jossa ratkaisevaa on yhteistyö suomalaisen jalkapalloperheen kesken. Sukupolvien Unelma toteutui yhteistyöllä. Nyt on aika kurkottaa yhdessä kohti uusia unelmia. 

  - Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti

  Suomalaisen jalkapallon strategia vuosille 2020–24 >>