UEFA Playmakers -ohjelma käynnisti seurayhteistyön Ylä-Savossa

Julkaistu

  • Jalkapalloharrastus
  • Seuratoiminta

UEFA Playmakers -ohjelma aloitti Ylä-Savossa Klubi-36:n, LaPa-95:n ja PAVE:n onnistuneeksi koetun seurayhteistyön, jolle on jo suunnitelmissa systemaattista jatkoa. 

Suomessa syntyvyys on ollut pitkään laskussa ja muuttoliikenne on suuntautunut kasvukeskuksiin. Etenkin Ylä-Savossa syntyvyys on laskenut vuosi vuodelta enemmän, minkä seurauksena alueen seuroissa on kohdattu haasteita saada ikäluokkajoukkueita omista junioreista Palloliiton sarjoihin.

Ratkaisu seurojen ahdinkoon löytyi kuitenkin läheltä. Ylä-Savon kolme seuraa - Klubi-36, LaPa-95 ja PAVE ovat yhdistäneet voimansa 5-8 -vuotiaille suunnatussa UEFA Playmakers -ohjelmassa.

- Vaikka olemme olleet perinteinen junioriseura vuosikymmenten ajan, meidän junioritoiminta oli seisahduksissa monta vuotta, kunnes 2019 aloitimme junioreiden matalan kynnyksen harrastejalkapallon tytöille ja pojille, PAVE:n varapuheenjohtaja Tommi Röntynen kertoo.

- Olimme pohtineet seurassamme jo tovin aikaa yhteistyön lisäämisen tapoja naapuriseurojemme kanssa. Kun tällainen uuden UEFA Playmakers -ohjelman tarjoama mahdollisuus sitten tuli esille, se vaikutti juuri sopivalta tavalta ja olimme heti innostuneita lähtemään mukaan, Röntynen jatkaa.

Pitkään jatkuneet pohdinnat seurayhteistyön käynnistämisestä ja syventämisestä vahvistavat myös Virpi Murtola ja Marko Pesonen Klubi-36:sta.

- Pidemmän aikaa alueellamme on ollut puhetta seurayhteistyön laajentamisesta ja nyt oli otollinen tällaiseen ratkaisuun. Kaikki kolme seuraa ovat aika pieniä ja toimijoita on vähän. Kun yhdistämme voimamme, saamme enemmän aikaan.   

- Mielestämme UEFA Playmakers -toiminta on mahdollistanut tämän yhteistyön aloittamisen hyvin käytännönläheisellä tavalla, jolloin olemme saaneet yhdessä tekemällä rakennettua luottamuksen toisiamme kohtaan, Murtola ja Pesonen kertovat.


UEFA Playmakers-ohjelmassa harjoitellaan jalkapallotaitojen lisäksi liikunnallisia ja sosiaalisia taitoja.

Seurayhteistyön avulla on jo saatu erittäin hyvin alueen tyttöjä ohjelman pariin ja tutustumaan jalkapalloon. Myös suuntaviivat tyttöjen sitouttamiseksi seuratoimintaan ovat selvillä, ja usko harrastajamäärän kasvuun on seuroissa kova.

- Meillä tässä hankkeessa on mukana hyvä yhdistelmä erilaista junioritoimintaa tarjoavia seuroja: Klubi-36 ja LaPa-95 järjestävät pääasiallisesti ikäkausijoukkuetoimintaa ja PAVE:lla on puolestaan harrastetoimintaa. Niinpä Playmakers -toimintaan osallistuneilla on erilaisia vaihtoehtoja lajin jatkamiseksi heti ryhmän päätyttyä, PAVE:n varapuheenjohtaja Röntynen lupaa.

Seurayhteistyö voi pienentää jalkapallon drop out -ilmiötä


Alueen seurayhteistyön ja monipuolisen harrastustarjonnan nähdään palvelevan myös lajitavoitteita laajemmin. Suunnitellun yhteistyön avulla seurat voivat paremmin kohdentaa resurssejaan yhteen toimintamuotoon, kun lähiseuran tiedetään tarjoavan toisenlaista toimintaa. Monipuolinen jalkapallotarjonta palvelee erilaisia ja eritasoisia harrastajia ja vähentää drop outia. 

- Teemme näiden seurojen kanssa nyt laajemminkin yhteistyötä ja mietimme tulevaisuuteen jo uudentyyppisiä yhteisiä toimintamalleja.  Esimerkiksi LaPa-95:n kanssa on yhteisjoukkueita ja PAVE tarjoaa matalan kynnyksen jalkapallotoimintaa, josta voi tulla Klubin puolelle, jos kilpailutoiminta alkaa kiinnostamaan.

- Yhteistyö myös toisin päin toimii hyvin ja tarjoaa mahdollisuuden drop outin pienentämiseen, jos Klubi-36:n pelaaja haluaa pitää hiukan taukoa tiiviimmästä harjoittelusta, kuvailevat Murtola ja Pesonen Klubi-36:sta.

Yhteistyö on kehittänyt myös jo seuratoiminnassa mukana olevien ohjaajien ja valmentajien osaamista. Muun muassa Klubi-36:ssa harjoitusten ohjaamisesta innostuneet tytöt ja naiset saivat Playmakers -toimintaan tuekseen naapuriseurojen kokeneempia ohjaajia.  Kiinnostus seurayhteistyöhön heräsikin niin ikään myös seuratoimijoiden ja ohjaajien vähäisestä määrästä.

- Toimijoiden määrän niukkuuden vuoksikin yhteistyö UEFA Playmakersin myötä tuli hyvään kohtaan. Aktiivitoimijoiden saaminen mukaan on ollut todella haastavaa. Onneksemme ympäristön seuroissa löytyy yhteistyöhalukkuutta ja toimintaa saadaan yhteistyöllä järjestettyä.

- Seurojen välinen yhteistyö on toiminut hyvässä hengessä ja innokkain mielin, ja seurat ovat tätä myötä mielestäni lähentyneet toisiaan. Harvaan asutulle alueelle yhteistyön merkitys tulee vuosi vuodelta kasvamaan, LaPa-95 puheenjohtaja ja valmentaja Pekka Torvinen näkee.

 

 

  • UEFA Playmakers